جدیدترین بازی های ظرفیتی

جدیدترین بازی ها (Full games)

full game

اورجینال : 2,050,616 تومان

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

اکانت بازی Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time برای ps4 ps5

ps4 ps5
full game

اورجینال : 1,366,963 تومان

Chorus

اکانت بازی Chorus برای ps5

ps5
full game
Brawlhalla

اکانت بازی Brawlhalla برای ps4

ps4
رایگان است
full game
World of Tanks

اکانت بازی World of Tanks برای ps5

ps5
رایگان است

جدیدترین بسته های الحاقی (Editions)

edition

اورجینال : 4,101,573 تومان

Crash Bandicoot™ - Crashiversary Bundle

اکانت بازی Crash Bandicoot™ - Crashiversary Bundle برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 3,076,094 تومان

Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle

اکانت بازی Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 1,025,137 تومان

Knockout City™ Deluxe Edition

اکانت بازی Knockout City™ Deluxe Edition برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 3,076,094 تومان

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition

اکانت بازی Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition برای ps4 ps5

ps4 ps5

جدیدترین افزودنی ها (addons)

virtual currency

اورجینال : 2,563,355 تومان

9500 Call of Duty®: Vanguard Points

9500 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5
virtual currency

اورجینال : 1,366,963 تومان

5000 Call of Duty®: Vanguard Points

5000 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5
virtual currency

اورجینال : 683,311 تومان

2400 Call of Duty®: Vanguard Points

2400 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5
virtual currency

اورجینال : 3,417,921 تومان

13000 Call of Duty®: Vanguard Points

13000 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5

جدیدترین پیش سفارشات (Pre Orders)

edition
پیش فروش

اورجینال : 3,417,921 تومان

Saints Row Platinum Edition

اکانت بازی Saints Row Platinum Edition برای ps5

انتشار در : 2 ماه دیگر
ps5
edition
پیش فروش

اورجینال : 3,076,094 تومان

Saints Row Gold Edition

اکانت بازی Saints Row Gold Edition برای ps5

انتشار در : 2 ماه دیگر
ps5
full game
پیش فروش

اورجینال : 2,050,616 تومان

Saints Row

اکانت بازی Saints Row برای ps5

انتشار در : 2 ماه دیگر
ps5
edition
پیش فروش

اورجینال : 2,734,268 تومان

ELDEN RING Deluxe Edition

اکانت بازی ELDEN RING Deluxe Edition برای ps5

انتشار در : 2 ماه دیگر
ps5