جدیدترین بازی های ظرفیتی

جدیدترین بازی ها (Full games)

full game

اورجینال : 158,368 تومان

Among Us

اکانت بازی Among Us برای ps4 ps5

ps4 ps5
full game

اورجینال : 475,104 تومان

The Forbidden Arts

اکانت بازی The Forbidden Arts برای ps4

ps4
full game

اورجینال : 1,900,101 تومان

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

اکانت بازی Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time برای ps4 ps5

ps4 ps5
full game

اورجینال : 1,266,628 تومان

Chorus

اکانت بازی Chorus برای ps5

ps5

جدیدترین بسته های الحاقی (Editions)

edition

اورجینال : 3,800,518 تومان

Crash Bandicoot™ - Crashiversary Bundle

اکانت بازی Crash Bandicoot™ - Crashiversary Bundle برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 2,850,310 تومان

Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle

اکانت بازی Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 949,892 تومان

Knockout City™ Deluxe Edition

اکانت بازی Knockout City™ Deluxe Edition برای ps4 ps5

ps4 ps5
edition

اورجینال : 2,850,310 تومان

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition

اکانت بازی Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition برای ps4 ps5

ps4 ps5

جدیدترین افزودنی ها (addons)

virtual currency

اورجینال : 2,375,205 تومان

9500 Call of Duty®: Vanguard Points

9500 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5
virtual currency

اورجینال : 1,266,628 تومان

5000 Call of Duty®: Vanguard Points

5000 Call of Duty®: Vanguard Points

ps4 ps5

جدیدترین پیش سفارشات (Pre Orders)

edition
پیش فروش

اورجینال : 3,167,046 تومان

Saints Row Platinum Edition

اکانت بازی Saints Row Platinum Edition برای ps5

انتشار در : 1 ماه دیگر
ps5
edition
پیش فروش

اورجینال : 2,850,310 تومان

Saints Row Gold Edition

اکانت بازی Saints Row Gold Edition برای ps5

انتشار در : 1 ماه دیگر
ps5
full game
پیش فروش

اورجینال : 1,900,101 تومان

Saints Row

اکانت بازی Saints Row برای ps5

انتشار در : 1 ماه دیگر
ps5
edition
پیش فروش

اورجینال : 2,533,573 تومان

ELDEN RING Deluxe Edition

اکانت بازی ELDEN RING Deluxe Edition برای ps5

انتشار در : 1 ماه دیگر
ps5