عنوان محصول

بازی Brawlhalla برای ps4

این بازی رایگان است

با مراجعه به store در کنسول خود و جستجوی نام این بازی می توانید آن را دانلود کنید.

An epic platform fighter for up to 8 players online or locally. Try casual free-for-alls, ranked matches, or invite friends to a private room. And it's free! Play cross-platform with millions of players on PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android and Steam! Frequent updates. Over fifty Legends.


Game modes include:
Ranked 1v1 and 2v2 online play
4 Player Online Free-for-All
8 Player 4v4 & Free-for-All
Local Free for All
Local Custom Teams
Alternate Game Modes - Brawlball, Bombsketball and more.

محصولات متعلق به Brawlhalla