عنوان محصول

Yakuza: Like a Dragon Stat Boost Set

برای استفاده از این اددان باید بازی Yakuza: Like a Dragon را داشته باشید مشاهده و خرید بازی
تحویل 1 الی 2 روزکاری

قبل از خرید باید وارد اکانت خود شوید


The Yakuza: Like a Dragon Stat Boost Set includes six consumable stat boost packs.

The Personality Enhancement Pack provides books that enhance Ichiban's personality:
Between Thrill and Passion x3 (Passion)
Think and Grow Confident x3 (Confidence)
The Poor Zoo x3 (Kindness)
You, Unleashed x3 (Charisma)
Special Theory of Relative Brutality x3 (Intellect)
Street Dandy x3 (Style)

The Main Job Assistance Pack raises the job ranks for each character's main job:
Versatility Manual x1 (Freelancer)
Bravery Manual x1 (Hero)
Wanderer Manual x1 (Homeless Guy)
Justice Manual x1 (Detective)
Assassin Manual x1 (Hitman)
Underworld Manual x1 (Gangster)
Food Service Manual x1 (Barmaid)
Bureaucracy Manual x1 (Clerk)

The Job Change Assistance Pack 1 raises the job ranks for male jobs:
Intimidation Manual x1 (Bodyguard)
Smooth-Talk Manual x1 (Host)
Demo Manual x1 (Foreman)
Guitar Manual x1 (Musician)
Dancing Manual x1 (Dancer)
Suppression Manual x1 (Enforcer)
Divination Manual x1 (Fortuneteller)
Darkness Manual x1 (Devil Rocker)
Cooking Manual x1 (Chef)

The Job Change Assistance Pack 2 raises the job ranks for female jobs:
Smile Manual x1 (Idol)
Gambler Manual x1 (Dealer)
Sweet-Talker Manual x1 (Hostess)
Dominance Manual x1 (Night Queen)
Gallantry Manual x1 (Matriarch)

The Level up Pack includes 5 Level Boosters.

The Battle Assistance Pack includes:
Premium First Aid Kit x1
Restorative Bolus x3
Revival Bolus x3
Resurrection Bolus x1

رتبه بندی سنی | مشاهده راهنما
مشخصات
 • In-Game Purchases Optional
 • 1 Player
 • Online Play Optional

 • ژانر
 • Unique

 • شرکت سازنده
 • Sega Of America, Inc.

 • نوع محصول
 • add on

 • VR
 • no
 • دیگر محصولات مرتبط با Yakuza: Like a Dragon

  Edition

  اورجینال : 2,326,118 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Hero Edition

  اکانت بازی Yakuza: Like a Dragon Hero Edition برای ps4 ps5

  Edition

  اورجینال : 2,990,818 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition

  اکانت بازی Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition برای ps4 ps5

  Add on

  اورجینال : 332,018 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Crafting Mat Set

  Yakuza: Like a Dragon Crafting Mat Set

  Add on

  اورجینال : 498,525 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Karaoke Set

  Yakuza: Like a Dragon Karaoke Set

  Add on

  اورجینال : 332,018 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Management Mode Set

  Yakuza: Like a Dragon Management Mode Set

  Costume

  اورجینال : 498,193 تومان

  Yakuza: Like a Dragon Ultimate Costume Set

  Yakuza: Like a Dragon Ultimate Costume Set