راهنمای رده بندی سنین بازی ها

نشان مخفف توضیح مناسب برای سن
همه (E) این بازی برای افراد بالای 3 سال توصیه می‌شود. این بازی‌ها بسیار ساده هستند و خشونتی در آن‌ها دیده نمی‌شود (مانند بازی دکتر ' Dr. Brain may be rated E for Everyone. 6 و بالاتر
همه 10+ (+E10) این بازی‌ها برای افراد بالای 10 سال توصیه می‌شود. این درجه‌بندی برای بازی‌هایی به کار می‌رود که خشونت بسیار پایینی دارند و اغلب لحنشان کمی خشونت‌آمیز است. 10 و بالاتر
نوجوانان (T) این بازی برای افراد بالای 13 سال توصیه می‌شود. این بازی‌ها خشونت موضوعات وسوسه انگیز، مقدار کمی خون، مشروبات الکی خام یا زبان تندی دارند. (مانند بازی GRAW) 13 و بالاتر
جوانان (M) این بازی‌ها برای افراد بالای 17 سال توصیه می‌شوند. این بازی‌ها حاوی خشونت زیاد، خون، محتوای جنسی، برهنگی یا لحن بسیار خشن و زننده هستند (مانند بایوشاک یا کیش یک آدم‌کش) 17 و بالاتر
فقط بزرگسالان (AO) این بازی‌ها فقط مناسب افراد بالای 18 سال هستند. اینگونه بازی‌ها حاوی محتوای جنسی یا خشونت بسیار شدید هستند. برای نمونه بازی‌های من‌هانت 2 و اتومبیل‌دزدی بزرگ: سن آندریاس چنین درجه‌بندی را گرفته‌اند که این دو بازی توسط شرکت راک‌استار گیمز ساخته شده‌اند. 18 و بالاتر
درجه‌بندی نشده (RP) این درجه برای بازی‌هایی به کار می‌رود که هنوز درجه‌بندی نشده‌اند اگر از وضعیت آن‌ها مطلع نیستید تا رسیدن نسخه نهایی صبر کنید.