اگر شکایتی در مورد اکانت خریداری شده و یا کنسول تعمیر شده دارید می توانید از قسمت تماس با ما اقدام به تماس از طریق شماره های موجود کنید.